Termini si conditii

Mențiune legală

Aviz legal – Condiții generale de funcționare („Condiții generale”)

„Oney-bank.ro” („Site-ul”) este publicat de Oney Bank – S.A. cu un capital de 71.801.205 €, înregistrată la RCS Lille Métropole, sub nr. B 546 380 197 și cu următorul număr de identificare al TVA intracomunitară: FR71546380197, denumit în continuare Oney.

Oney este autorizată să desfășoare activități de creditare de consum în România în condițiile libertății de a presta servicii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările ulterioare, fiind înregistrată la Banca Națională a României, la registrul public al instituțiilor de credit din UE care au notificat prestarea directă de servicii în România, în baza notificării BNR din data de 31.10.2019.

Oney Bank este aprobată ca instituție de credit de către „Autorité de Contrôle Prudentiel” (ACPR), 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09, în calitatea sa de autoritate a statului membru de origine al UE. Oney este, de asemenea, supusă supravegherii Băncii Naționale a României („BNR”), cu biroul pe Strada Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031, care exercită atribuțiile ce revin unei autorități competente din statul membru gazdă. În măsura în care doriți să verificați informațiile privind înregistrarea, lista instituțiilor de credit autorizate poate fi consultată aici, în timp ce informațiile referitoare la notificarea BNR sunt disponibile aici.

Sediul central: Avenue de Flandre, nr. 34, 59170 Croix.

Director de publicație: Jean-Pierre Charles, Director General

Gazduire : Cylene – 393 Rue du Général de Gaulle, 59700 Marcq-en-Barœul

Realizare site: CKC 1 Route des Troques, LW1, 69630 Chaponost

Prezentele Condiții Generale se aplică oricărei persoane care se conectează la prezentul site web și denumită în continuare „Utilizator”. Site-ul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. Site-ul Oney nu este conceput pentru a fi utilizat de minori cu vârsta sub 18 ani.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia la cunoștință că a citit, a înțeles și a fost de acord cu prezentele Condiții Generale. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord, i se cere să înceteze accesarea și utilizarea acestui Site.

INFORMAȚII FURNIZATE DE SITE-UL ONEY-BANK.RO

 1. Informațiile furnizate pe site-ul web au doar scop informativ. Utilizatorul își asumă responsabilitatea deplină pentru operațiunile pe care le inițiază și consecințele acestora, și nu poate în niciun caz să tragă la răspundere pe Oney în acest sens.
 2. Informațiile furnizate de Site-ul web sunt proprietatea Oney și pot fi utilizate de către Utilizator numai pentru informații personale și pentru utilizare. Utilizatorul nu poate modifica, copia sau reproduce, total sau parțial, informațiile furnizate de Site și nici nu le poate transmite publicului prin mijloace electronice sau prin alte mijloace, în special în scopuri comerciale, fără autorizarea oficială în prealabil a Oney.
 3. Este responsabilitatea Utilizatorului să ia măsurile de precauție necesare împotriva virușilor și a altor elemente dăunătoare care pot fi introduse pe Site, în special la descărcarea sau selectarea acestor pagini. Aceste Condiții Generale sunt guvernate de legea franceză. Orice litigiu legat de interpretarea sau executarea Condițiilor Generale si/sau utilizarea Site-ului web, va fi adus exclusiv în fața instanțelor franceze aflate in jurisdictia Tribunalului Comercial Lille Metropole.

CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

 1. Oney este obligat să respecte secretul profesional.

Angajații săi sunt obligați din punct de vedere legal să nu dezvăluie informații confidențiale de care ar putea avea cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care legea prevede acest lucru, secretul profesional nu poate fi invocat împotriva persoanelor sau organismelor prevăzute de lege, în special a autorităților fiscale și vamale și a autorităților de supraveghere.

 1. Utilizarea site-ului web în conformitate cu aceste Condiții generale implică prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului. Oney prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și care abrogă Directiva 95/46/CE („GDPR”) și cu Politica de confidențialitate a Oney disponibilă aici.
 2. Scopurile pentru care Oney prelucrează datele personale ale Utilizatorului colectate prin intermediul Site-ului sunt următoarele: (i) pentru a-și îndeplini obligațiile legale și de reglementare, (ii) pentru managementul intern al Oney, al Utilizatorului și al agenților, furnizorilor și subcontractanților acestora, (iii) pentru comercializarea produselor financiare Oney către Utilizator, (iv) pentru furnizarea de conținut prin intermediul Site-ului (inclusiv utilizarea, monitorizarea și testarea indicatorilor legați de eficiența Site-ului), (v) administrarea Site-ul (inclusiv pregătirea și publicarea conținutului), măsurarea și monitorizarea traficului, asigurând suport tehnic adecvat pentru fiecare tip de dispozitiv și browser pentru a îmbunătăți calitatea Site-ului și experiența Utilizatorului; (vi) asigurarea securității site-ului web. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este necesitatea încheierii și îndeplinirii Condițiilor Generale din prezentul document (art. 6(1)(b) din GDPR).

Tipul de date cu caracter personal prelucrate constau în informații tehnice, inclusiv date de acces, date de locație, date de operațiuni, de exemplu informații generate ca urmare a utilizării cookie-urilor, accesul Utilizatorului la Site (cum ar fi adresa IP, data și ora) de vizită/ acces/ logare și deconectare, locul de unde a fost accesat Website-ul, paginile vizitate, date despre dispozitivul utilizat, date privind validarea utilizării serviciului, datele de identificare ale interfeței utilizate și numele utilizatorului, metadate.

 1. În cazul în care Utilizatorul dorește să-și exercite oricare dintre drepturile sale conform GDPR, el poate contacta Responsabilul cu protecția datelor Oney la următoarea adresă poștală: Oney – Délégué à la Protection des Données – CS 60006 – 59895 Lille Cedex 9 – Franța , sau la următoarea adresă de e-mail: dpd@oney.fr.

Acest site web folosește cookie-uri. Pentru informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să citiți Politica privind cookie-urile disponibilă aici.

RESPONSABILITATE

 1. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Oney nu va fi în niciun caz făcut răspunzător pentru daune, pierderi financiare sau pierderi de altă natură, rezultate din eșecul sau utilizarea necorespunzătoare a tranzacțiilor efectuate de către Utilizator prin intermediul Site-ului. Această excludere include, dar nu se limitează la, pierderea oportunității și toate daunele nemateriale.
 2. Fără a aduce prejudiciu celor de mai sus, în cazul în care este stabilită vreo răspundere pentru Oney, orice astfel de răspundere este limitată la pierderea materială directă, cu excluderea oricărei alte pierderi, și poate fi investigată numai dacă se stabilește că pierderea este atribuibilă Oney.
 3. Oney nu va fi tras la răspundere pentru nicio întrerupere a serviciului din cauza transportului de informații sau a sistemului informatic al Utilizatorului, sau a oricărei alte defecțiuni tehnice.
 4. Site-ul web conține hyperlink-uri către site-uri web partenere. Oney refuză orice responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri, pentru orice modificări aduse acestora, pentru procedurile lor de funcționare sau pentru imposibilitatea accesării acestora.

 

ÎNTRERUPEREA SERVICIULUI

 1. Oney nu va fi în niciun fel făcut responsabil pentru consecințele unei întreruperi a serviciului, indiferent de motiv.
 2. Oney își rezervă dreptul, la discreția sa, de a întrerupe integral sau parțial serviciul de pe Site și serviciile conexe, din orice motiv și fără a fi nevoit să-l justifice, și nu va fi tras la răspundere pentru consecințele oricăror întreruperi.

CONTACT ȘI PLÂNGERI LEGATE DE PRODUS

Pentru intrebari sau reclamatii legate de solutia de credit oferita de Oney, puteți contacta Serviciul pentru Consumatori Oney Bank la următoarea adresa de email serviciulclienti.ro@oney.com sau sa depuneți o reclamație către Oney la următoarea adresă: Service Reclamations Roumanie Oney Bank 34 avenue de Flandre 59170 Croix, France.

De asemenea, puteți face o plângere online utilizând Platforma de soluționare a litigiilor online, care este un instrument online al consumatorilor pentru a soluționa litigiile în legătură cu produsele și serviciile achiziționate online. Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Luati la cunostinta că aveți și dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor („PROTECȚIA CONSUMATORILOR – A.N.P.C.” www.anpc.gov.ro) în legătură cu soluțiile de creditare oferite de Oney și serviciile aferente soluțiilor creditului Oney, la următoarea adresa: București, Bd. Aviatorilor 72, Sector 1, tel: 021.312.12.75, fax: 021.314.34.62, e-mail: office@anpc.ro.

Modificarea Condițiilor Generale

Având în vedere eventualele modificări, extinderi și îmbunătățiri ale serviciilor oferite consumatorilor, Oney își rezervă dreptul de a adapta sau modifica în orice moment domeniile serviciilor oferite pe Site.

Acceptarea tuturor clauzelor

Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă în mod expres toate clauzele și termenii din prezentele Condiții Generale, în special toate clauzele (i) care prevăd, în beneficiul Oney, limitarea răspunderii, dreptul de suspendare a executării obligațiilor sau (ii) care prevăd, în detrimentul Utilizatorului, pierderea drepturilor, limitarea dreptului de a se opune excepțiilor, legea aplicabilă, clauze compromise sau clauze care derogă de la regulile privind competența instanțelor judecătorești.