3x 4x Informații

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE APLICABILE ACORDĂRII ONLINE A SOLUȚIILOR DE CREDITARE ONEY (3X ONEY ȘI 4X ONEY) („TCG”)

Versiune valabilă la data de 4 noiembrie 2021,

Prin lecturarea și acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, confirmați că înțelegeți faptul că produsele de creditare 3x Oney și 4x Oney (împreună “3x 4x Oney”)“Soluțiile de Creditare Oney”) sunt acordate de către Oney Bank fie: (a) cu titlu gratuit (în cazul unor campanii promoționale) fie în schimbul unor (b) costuri nesemnificative, fiind rambursabile în termen de maxim 3 luni. Prin urmare, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (cu modificările ulterioare) nu sunt aplicabile Soluțiilor de Creditare Oney, care rămân însă supuse legislației generale privind protecția consumatorilor, inclusiv, fără limitare, Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare și Ordonanței de guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare. Soluțiile de Creditare Oney sunt acordate exclusiv online în vederea creditării achiziționării de către dvs. a anumitor bunuri și servicii oferite fie online pe website-ul or din magazinul comerciantului care este partenerul Oney Bank (“Partenerii Oney” sau “Comerciantul”). Contractul de credit pentru Soluțiile de Creditare Oney va fi încheiat în toate cazurile exclusiv de la distanță, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Înainte de transmiterea unei solicitări online referitoare la oricare dintre Soluțiile de Creditare Oney, vă rugăm să citiți cu atenție prezenții Termeni și Condiții Générale :

Prezenții Termeni și Condiții Generale au rolul de a defini:

(a) condițiile cu privire la utilizarea Soluțiilor de Creditare Oney (astfel cum sunt definite acestea mai jos) care sunt propuse de către Oney Bank, instituție franceză de credit, organizată și funcționând sub formă de societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din Franța, având un capital social de 51.286.585 euro, înmatriculată la Registrul Comerțului și Societăților din Lille Metropole sub numărul 546 380 197, având sediul social în 34 Avenue de Flandre, Croix (59170), Franța, și adresa de e-mail serviciulclienti.ro@oney.com (denumită în continuare „Oney Bank” sau ”Oney”), autorizată să desfășoare activități de acordare de credite de consum în Romania în baza regimului privind libertatea prestării de servicii în conformitate cu prevederile Ordonanței de guvern nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările ulterioare, și fiind înregistrată în registrul public al instituțiilor de credit din UE care au notificat către Bănca Națională a României („BNR”) furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României, în baza notificării transmise BNR la data de 31/10/2019.

condițiile aplicabile în legătură cu contul online al clientului a cărui solicitare pentru o Soluție de Creditare Oney a fost înregistrată de către Oney Bank (denumit în continuare „Contul Oney”).
În sensul prevederilor TCG, trimiterile la „dumneavoastră”, „al dumneavoastră” reprezintă trimiteri la Clientul Român Eligibil/ Utilizatorul, după caz.

A. TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE SOLUȚIILOR DE CREDITARE ONEY

A.1. Tipul de credit: credit online de consum

Soluțiile de Creditare Oney oferă posibilitatea utilizatorilor de internet care sunt Clienți Români Eligibili (astfel cum sunt definiți aceștia mai jos), să plătească în trei (3) sau în patru (4) rate cu propriul Card Bancar de Debit (astfel cum este definit acesta mai jos) achizițiile de bunuri și servicii din magazinul Partenerului Oney (“Magazinul Comerciantului Participant”) ori de pe website-ul acestuia („Website-ul Comerciantului Participant”). Oney Bank poate actualiza lista website-urilor Comercianților care sunt parteneri ai Oney Bank cu privire la acordarea de Soluții de Creditare Oney, („Website-urile Comercianților Participanți”).

Oney Bank îi dă posibilitatea oricărui Client Român Eligibil să își deschidă un Cont Oney atunci când cererea acestuia pentru o Soluție de Creditare Oney a fost înregistrată de către Oney Bank. Contul Oney le permite titularilor acestuia să se identifice în cursul completării cererii de solicitare a Soluției de Creditare Oney, pe care aceștia o vor plasa pe Website-urile Comercianților Participanți.

TCG, precum și politica referitoare la protecția datelor cu caracter personal aplicabilă Soluțiilor de Creditare Oney și Contului Oney („Politica Oney de protecție a datelor cu caracter personal”), poate fi găsită pe website-ul Oney Bank sau accesând linkul Intră în cont (oney.ro) (în cazul în care Contul Oney a fost creat).

Oney Bank va oferi Clienților Români Eligibili (astfel cum sunt definiți aceștia mai jos), două soluții de creditare alternative („Soluțiile de Creditare Oney”) pentru plata achizițiilor online de bunuri și servicii comercializate fie online pe Website-ul Comerciantului Participant, fie in Magazinul Comerciantului Participant cu privire la care este valabilă respectiva Soluție de Creditare Oney.

Soluțiile de Creditare sunt:

1) 3x Oney: un credit online care trebuie rambursat în trei (3) rate, prima(1) rată fiind debitată de pe Cardul dvs. Bancar de Debit (astfel cum este definit acesta mai jos) la data confirmării de către Comerciant a faptului că produsul / serviciul este pregătit de livrare, care include toate costurile percepute de către Oney Bank (cu excepția situațiilor în care creditul 3xOney este pus la dispoziție cu titlu gratuit, caz în care plata nu va include niciun cost perceput de către Oney Bank) (denumită în continuare „Prima Rată”), cea de-a doua (2) rată fiind debitată în termen de treizeci (30) de zile de la data Primei Rate, iar cea de-a treia (3) rată fiind debitată în termen de șaizeci (60) de zile de la data Primei Rate.

Ratele vor fi achitate prin debitarea automată a Cardului dvs. Bancar de Debit (astfel cum este definit acesta mai jos) sau prin orice alte mijloace de plată, așa cum sunt specificate de Oney.

Valoarea creditului va corespunde sumei totale plătite pentru achiziționarea bunurilor și/sau serviciilor de către Clientul Român Eligibil de pe Website-ul Comerciantului Participant, incluzând costurile de livrare și orice alte costuri percepute de Comerciant.

(“Creditul 3x Oney”)

2) Creditul 4x Oney: un credit online care trebuie rambursat în patru (4) rate, prima (1) rată fiind debitată de pe Cardul dvs. Bancar de Credit (astfel cum este acesta definit mai jos) la data confirmării de către Comerciant a faptului că produsul / serviciul este pregătit de livrare, care include toate costurile percepute de către Oney Bank (cu excepția situațiilor în care creditul 4xOney este pus la dispoziție cu titlu gratuit, caz în care plata nu va include niciun cost perceput de către Oney Bank) (denumită în continuare „Prima Rată”), cea de-a doua (2) rată fiind debitată în termen de treizeci (30) de zile de la data Primei Rate, cea de-a treia (3) rată fiind debitată în termen de șaizeci (60) de zile de la data Primei Rate, în timp ce cea de a patra (4) rată va fi debitată în termen de nouăzeci (90) de zile, însă nu mai târziu de 3 luni, de la data Primei Rate.

Ratele vor fi achitate prin debitarea automată a Cardului dvs. Bancar de Debit (astfel cum este definit acesta mai jos) sau prin orice alte mijloace de plată, așa cum sunt specificate de Oney.

Valoarea creditului va corespunde sumei totale plătite pentru achiziționarea bunurilor și/sau serviciilor de către Clientul Român Eligibil fie de pe Website-ul Comerciantului Participant, fie din Magazinul Comerciantului Participant, incluzând, acolo unde este cazul, costurile de livrare și orice alte costuri percepute de Comerciant.

(„Creditul 4x Oney”)

Creditele 3x Oney și 4xOney sunt denumite individual „Soluția de Creditare Oney” și împreună „Soluțiile de Creditare Oney”.

Oney Bank va acorda Soluțiile de Creditare Oney ori (a) gratuit (în cazul unor campanii promoționale) ori (b) pentru costuri nesemnificative, fiind rambursabile în maxim 3 luni.

Prin costuri nesemnificative se înțelege un cost de maximum 0,5% din valoarea totală a creditului aferent Soluției de Creditare Oney acordate de către Oney Bank, după caz.

Valoarea totală a creditului

Clientul Român Eligibil poate finanța achiziția de bunuri și servicii pentru care se propun Soluțiile de Creditare Oney pe Website-ul Comerciantului Participant sau în Magazinul Comerciantului Participant. Soluțiile de Creditare Oney sunt disponibile pentru creditarea achizițiilor de bunuri / servicii de pe Website-ul Comerciantului Participant sau din Magazinul Comerciantului Participant.

În toate cazurile, cu condiția aprobării creditului solicitat de dvs., Oney Bank va acorda prin intermediul Soluției de Creditare Oney relevante o sumă care va acoperi cuantumul integral al prețului de achiziție aferent bunului (bunurilor)/ serviciului (serviciilor) selectat/ selectate de pe Website-ul Comerciantului Participant sau din Magazinul Comerciantului Participant, inclusiv costurile de livrare și orice alte costuri impuse de Comerciant (dacă este cazul).

Cu condiția aprobării solicitării dvs. aferente Soluției de Creditare Oney selectate, suma totală pe care va trebui să o rambursați către Oney Bank va consta în:

(a) sumele împrumutate plus un maxim de 0,5% din valoarea totală a creditului aferent Soluției de Creditare Oney; sau

(b) sumele împrumutate cu privire la Soluția de Creditare Oney care vă este pusă la dispoziție cu titlu gratuit, pe durata campaniilor promoționale menționate pe Website-ul Comerciantului Participant sau în Magazinul Comerciantului Participant.

În cazul achiziției de bunuri și servicii pe Website-ul Comerciantului Participant, puteți efectua o simulare cu privire la suma pe care va trebui să o rambursați prin intermediul unui exemplu personalizat pe Website-ul Comerciantului Participant. Pentru achiziții de bunuri/servicii de pe Website-ul Comerciantului Participant saudin Magazinul Comerciantului Participant, pe pagina de internet a Oney Bank va fi disponibil înainte de încheierea Contractului de Credit (astfel cum este definit mai jos)un rezumat detaliat al comenzii dvs. ce include cererea de creditare personalizată, împreună cu exemplul personalizat cu privire la suma pe care va trebui să o rambursați. De asemenea, veți avea posibilitatea de a descărca documentul personalizat in format PDF cu informații pre-contractuale de pe website-ul Oney, care include exemplul personalizat cu privire la suma pe care va trebui să o rambursați în legătura cu bunurile și serviciile achiziționate de la Comerciant. Suma finală exactă pe care va trebui s-o restituiți în funcție de Soluția de Creditare Oney selectată va fi confirmată de către Oney Bank în cadrul Email-ului de Confirmare, care va include graficul final de rambursare (dacă solicitarea dvs. de credit a fost aprobată).

Soluțiile de Creditare Oney pot fi utilizate de Clienții Români Eligibili în vederea finanțării unor achiziții multiple de bunuri sau servicii de pe Website-ul Comerciantului Participant sau din Magazinul Comerciantului Participant pentru care sunt disponibile Soluțiile de Creditare Oney. Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul document nu conferă în mod automat unui Client Român Eligibil dreptul de a obține vreo Soluție de Creditare Oney, acest lucru fiind în continuare condiționat de aprobarea Oney Bank a cererii de creditare pe baza evaluării sale interne.

Condiții aplicabile Împrumutaților

Soluțiile de Creditare Oney sunt disponibile și rezervate numai acelor persoane majore (cu vârsta minimă de 18 ani), care au capacitate deplină de exercițiu la data acceptării TCG și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
(i) sunt rezidenți români (cetățeni români și străini care sunt rezidenți români);
(ii) sunt consumatori în sensul legislației aplicabile și, astfel, nu acționează în scopuri de natură profesională sau comercială; și
(iii) dețin un card de debit valabil Visa sau Mastercard, denumit în continuare „Cardul Bancar de Debit” (fiind excluse cardurile preplătite / cardurile care necesită o autorizare sistematică, precum Visa Electron și Maestro) emis de o instituție de credit română sau de o sucursală din România a unei instituții de credit din UE, care are un termen de valabilitate care depășește cu mai mult de 2 luni de zile termenul Soluției de Creditare Oney selectate sau orice alte mijloace de plată, așa cum sunt definite acestea de Oney Bank.
(denumiți în continuare „Clienți Români Eligibili”).

A.2. Cererea cu privire la încheierea electronică a contractului de credit aferent unei Soluții de Creditare Oney

(a) Cererea de creditare pentru Solutia de Creditare Oney aferenta achizitiei de bunuri si servicii de pe Website-ul Comerciantului Participant

După completarea corectă a comenzii pe Website-ul Comerciantului Participant, în funcție de Soluția de Creditare pentru care dvs. optați, dați pur și simplu click pe butonul „plata prin Oney în 3 sau 4 rate prin card de debit” pus la dispoziție în acest sens. Ulterior, veți fi redirecționat către pagina de internet a Oney Bank, care vă prezintă un rezumat detaliat al comenzii dvs. și cererea cu privire la creditarea personalizată.

Veți introduce datele dvs. personale dar, înainte de aceasta, veți citi Termenii și Condițiile Generale de plată în rate în baza Soluției de Creditare Oney la care doriți să subscrieți (3xOney sau 4xOney), precum și Politica Oney de protecție a datelor cu caracter personal. Veți notifica Oney Bank luarea la cunoștință și acceptarea în format electronic a TCG, precum și lecturarea și luarea la cunoștință a Politicii Oney de protecție a datelor cu caracter personal, pe care le-ați citit cu atenție, precum și detaliile solicitării dvs. de creditare prin bifarea casetei relevante pentru fiecare document.

Ulterior, veți confirma acceptarea electronică de către dvs. a TCG și luarea la cunoștință a Politicii Oney de protecție a datelor cu caracter personal dând click pe butonul aferent de “confirmare”.

Sunteți de acord cu faptul că un ”dublu click” dat pe caseta de bifare aferentă acestor Termeni și Condiții Generale și respectiv Politicii Oney de protecție a datelor cu caracter personal, precum și un click dat pe butonul „Plata în rate” de pe website-ul Oney reprezintă (i) consimțământul dvs. privind încheierea contractului de credit aferent Soluției de Creditare Oney selectate și care constituie o acceptare irevocabilă și necondiționată a Termenilor și Condițiilor Generale aferente Soluției de Creditare Oney și respectiv (ii) confirmarea de către dvs. a faptului că ați fost informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Oney și luarea la cunoștință a Politicii Oney de protecție a datelor cu caracter personal.

(b) Cererea de creditare pentru Solutia de Creditare Oney aferenta achizitiei de bunuri si servicii din Magazinul Comerciantului Participant.

Pentru achizițiile dvs. de bunuri și/sau servicii efectuate în cadrul Magazinelor Comerciantilor Participanti, reprezentantul Partenerului Oney inițiază procesul de achiziție al produsului la casieria Magazinului Comerciantului Participant.

În urma finalizării procesului de scanare a bunurilor pe care intentionati sa le achizitionati, reprezentantul Comerciantuluiva întrerupe procesul de facturare. La acest moment veți fi întrebat de către reprezentantul Comerciantului despre mijlocul de plată pe care îl preferați pentru achiziția bunurilor/serviciilor dvs. Doar ca urmare a solicitării dvs. explicite veți putea plăti bunurile/serviciile prin intermediul uneia dintre Soluțiile de Creditare Oney.

Rolul reprezentantului Partenerului Oney astfel va fi exclusiv de a oferi asistență tehnică. Prin urmare, reprezentantul Partenerului Oney va colecta strict informațiile referitoare la coșul de cumpărături, valoarea coșului, descrierea produselor, și numărul de rate aplicabile în funcție de Soluția de Creditare pentru care ați optat, precum și anumite date cu caracter personal ale dvs., inclusiv numărul de telefon.

În continuare, reprezentantul Partenerului Oney va accesa Website-ul Comerciantului Participant prin intermediul unui dispozitiv conectat la internet și va introduce informațiile colectate conform celor de mai sus.

Ulterior, veti primi din partea Oney pe telefonul dvs. mobil conectat la internet un SMS cu un link pentru a finaliza cererea de creditare. Pe pagina de internet a Oney Bank unde veti fi redirectionat veti introduce datele personale necesare in scopul finalizarii cererii de finantare (e.g., datele cardului dvs. bancar), ocazie cu care veti primi spre acceptare si prezentii Termeni și Condiții Generale și veți lua la cunoștință Politica Oney de protecție a datelor cu caracter personal.

Ca urmare a finalizării procesului de analiza a solicitarii dvs. de creditare adresate Oney Bank, Comerciantul va primi validarea/respingerea solicitarii. In masura in care solicitarea dvs. de creditare este acceptata de către Oney Bank, confirmarea va fi primita atat de reprezentantul Comerciantului, cât si de dvs. pe telefonul dvs. mobil conectat la internet.

Dacă dvs. și reprezentantul Comerciantului primiți confirmarea de finanțare din partea Oney Bank, ca urmare a încheierii de catre dvs. a Contractului de Credit, conform dispozițiilor de mai jos, reprezentantul Comerciantului finalizează procesul de achiziție al produselor/serviciilor selectate, punandu-va la dispozitie bunurile achiziționate.

Prin prezentul document, confirmați și sunteți de acord cu faptul că acești Termeni și Condiții Generale, împreună cu solicitarea dvs. de credit cu privire la Soluția de Creditare Oney, după cum este cazul, pentru achiziționarea bunului (bunurilor)/ serviciului (serviciilor) selectat (selectate) de pe Website-ul Comerciantului Participant ori din Magazinul Comerciantului Participant pe care o depuneți în format electronic, împreună cu Email-ul de Confirmare primit din partea Oney Bank, în cazul în care cererea dvs. este aprobată, constituie întregul contract de credit cu privire la Soluția de Creditare încheiată între dvs. și Oney Bank („Contractul de Credit”).

Contractul dvs. de Credit va fi salvat în mod automat de către Oney Bank și îl veți primi în cadrul Email-ului de Confirmare în format .pdf.

Clientul înțelege și acceptă faptul că reprezentantul Comerciantului acordă exclusiv asistență tehnică în procesul de completare a datelor relevante pentru înregistrarea solicitării de creditare adresate Oney Bank, precum și că acesta nu are nicio putere de a influența decizia Oney Bank de acordare a finanțării, ori de a se pronunța în numele Oney Bank referitor la acordarea sau refuzarea acordării finanțării, inclusiv de a oferi explicații sau consiliere în legătură cu Soluția de Crediare Oney.

A.3. Formarea contractului de credit. Durata contractului de credit

Pentru oricare tip de achiziții, respectiv de pe Website-ul Comerciantului Participant ori din Magazinul Comerciantului Participant, Oney Bank vă va informa în cel mai scurt timp (insa fara a depasi un termen de maxim 14 zile de la acceptarea electronică de către dvs. a ofertei de creditare și a TCG), cu privire la:
(a) decizia sa de a vă acorda creditul 3x Oney sau 4x Oney, după cum este cazul;sau
(b) decizia de respingere a solicitării dvs. cu privire la Soluția de Creditare Oney 3x sau la Soluția de Creditare Oney 4x selectată;
după efectuarea verificării interne, inclusiv, dacă este cazul, prin verificarea a diferite baze de date pe care le consideră relevante Oney Bank, inclusiv a bazei de date a Biroului de Credit și sub rezerva primirii unei confirmări din partea Comerciantului că acesta este pregătit să livreze toate produsele/ serviciile relevante achiziționate de dvs. de pe Website-ul Comerciantului Participant sau din Magazinul Comerciantului Participant.
Oney Bank vă va informa cu privire la decizia sa de acordare a creditului prin transmiterea unui email de confirmare, care va cuprinde termenii și condițiile specifice aplicabile Soluției de Creditare Oney selectate, inclusiv toate costurile și cheltuielile aferente acestora, precum și graficul de rambursare („Email-ul de Confirmare”).

În cazul în care Oney Bank a informat Clientul Român Eligibil cu privire la decizia sa de respingere a Soluției de Creditare Oney solicitate, Clientul are opțiunea de a achita bunurile/serviciile comercializate pe Website-ul Comerciantului Participant sau din Magazinul Comerciantului Participant în numerar sau prin altă metodă de plată convenită cu Comerciantul respectiv.

Sub rezerva acceptării de către Clientul Român Eligibil a termenilor și condițiilor în conformitate cu secțiunea A.2. (Cererea privind încheierea electronică a contractului de credit aferent unei Soluții de Creditare Oney), contractul de credit aferent Soluției de Creditare Oney selectate se consideră încheiat la data la care Clientul Român Eligibil a primit Email-ul de Confirmare („Data Încheierii Contractului de Credit”)

A.4. Condițiile care guvernează tragerea creditului (modul de obținere si transfer al sumelor creditate).

Cu condiția primirii unui Email de Confirmare din partea Oney Bank, prin prezentul document autorizați și dați instrucțiuni Oney Bank să transfere către Comerciant suma integrală reprezentând prețul bunurilor / serviciilor pe care urmează să le achiziționați de pe Website-urile Comercianților Participanți sau din Magazinul Comerciantului Participant, plus costurile de livrare și orice alte costuri aplicate de Comerciant (dacă este cazul), finanțate prin intermediul Soluției de Creditare Oney aprobate.
Plata se va efectua de către Oney Bank către Comerciant prin transfer bancar, în termen de D+2 zile lucrătoare, D reprezentând data la care Comerciantul informează Oney Bank că acesta este pregătit să livreze bunul (bunurile)/ serviciul (serviciile) achiziționat(e) de către dumneavoastră.

A.5. Costul Soluțiilor de Creditare Oney

A.5.1. Costurile aplicabile Soluțiilor de Creditare Oney
Soluțiile de Creditare Oney trebuie rambursate în termen de: maxim 60 de zile (pentru 3xOney) și în termen de maxim 90 de zile, fără a depăși însă 3 luni (în ceea ce privește 4xOney) de la data Primei Rate.
Astfel, Soluțiile de Creditare Oney pot fi acordate:
(a) Cu titlu gratuit (fără niciun fel de costuri sau rate ale dobânzii), iar împrumutatul va trebui să restituie Oney Bank numai creditul acordat de către Oney Bank în 3 sau 4 rate, în funcție de Soluția de Creditare Oney selectată;
(b) La costuri nesemnificative, caz în care costurile creditului nu vor depăși 0,5% din valoarea creditului indiferent de Soluția de Creditare Oney selectată (3x Oney sau 4x Oney). Dobânda în acest caz va fi fixă și se va aplica la soldul creditului de rambursat, achitându-se integral la data plății Primei Rate.

Dobânda anuală efectivă (DAE) reprezintă costul total al creditului exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului acordat de către Oney.
Dobânda aplicată și DAE sunt incluse în exemplele reprezentative precum și în Emailul de Confirmare, raportat la creditul efectiv solicitat de dvs. și urmează a fi achitată integral la data plății Primei Rate.
Exemple reprezentative:
• Exemplu reprezentativ pentru 4xOney cu costuri nesemnificative:
Pentru un credit de 1.600 de lei realizat cu 4xOney pentru achiziții de pe Website-urile Comercianților Participanți sau din Magazinul Comerciantului Participant, clientul va plăti următoarele sume:
– o rată inițială de 408 lei, apoi
– 3 rate lunare de 400 lei fiecare, care se rambursează la fiecare 30 de zile de la plata ratei inițiale.
Pentru un credit rambursat în termen de 90 de zile (și nu mai mult de 3 luni), rata dobânzii fixe este 4,06% și dobânda anuala efectiva (DAE) este de 4,1554%.
Costul total pentru client este de 8 lei, reprezentând 0,5% din valoarea totală a creditului,
iar valoarea totală a creditului este de 1.608 lei.
• Exemplu reprezentativ pentru 4xOney cu titlu gratuit:
Pentru un credit de 1.600 de lei realizat cu 4xOney pentru achiziții de pe Website-urile Comercianților Participanți sau din Magazinul Comerciantului Participant, clientul va plăti următoarele sume:
– o rată inițială de 400 lei, apoi
– 3 rate lunare de 400 lei fiecare, care se rambursează la fiecare 30 de zile de la plata ratei inițiale.
Pentru un credit rambursat în termen de 90 de zile (și nu mai mult de 3 luni), rata dobânzii fixe este 0% și dobânda anuala efectiva (DAE) este 0%.
Obținerea creditului pentru client este gratuită, iar valoarea totală a creditului este de 1.600 lei.
• Exemplu reprezentativ pentru 3xOney cu costuri nesemnificative:
Pentru un credit de 900 de lei realizat cu 3xOney pentru achiziții de pe Website-urile Comercianților Participanți sau din Magazinul Comerciantului Participant, clientul va plăti următoarele sume:
– o rată inițială de 304,50 lei, apoi
– 2 rate lunare de 300 lei fiecare, care se rambursează la fiecare 30 de zile de la plata ratei inițiale.
Pentru un credit rambursat în termen de 60 de zile, rata dobânzii fixe este 6,08%, iar dobânda anuala efectiva (DAE) este de 6,2993%.
Costul total pentru client este de 4,50 lei, reprezentând 0,5% din valoarea totală a creditului, iar valoarea totală a creditului este de 904,5 lei.
• Exemplu reprezentativ pentru 3xOney cu titlu gratuit:
Pentru un credit de 900 de lei realizat cu 3xOney pentru achiziții de pe Website-urile Comercianților Participanți sau din Magazinul Comerciantului Participant, clientul va plăti următoarele sume:
– o rată inițială de 300 lei, apoi
– 2 rate lunare de 300 lei fiecare, care se rambursează la fiecare 30 de zile de la plata ratei inițiale.
Pentru un credit rambursat în termen de 60 de zile, rata dobânzii fixe este 0%, iar dobânda anuala efectiva (DAE) este 0%.
Obținerea creditului pentru client este gratuită, iar valoarea totală a creditului este de 900 lei. Oney Bank nu va percepe niciun alt cost cu privire la Soluțiile de Creditare Oney, cu excepția dobânzilor și taxelor pentru efectuarea cu întârziere a plății (a se vedea secțiunea de mai jos).
Nu se percep alte taxe și comisioane suplimentare ca urmare a încheierii contractului de credit prin comunicare la distanță sau costuri aferente utilizării Cardului Bancar de Debit.

Trebuie să vă asigurați de faptul că sunt disponibile suficiente fonduri în contul bancar aferent Cardului Bancar de Debit pentru plata tuturor obligațiilor pe care le aveți față de Oney Bank, ce decurg din contractul de credit aferent Soluției de Creditare Oney relevante, la data scadentă a acestora, în conformitate cu graficul de rambursare. Veți suporta orice comision sau costuri impuse de banca emitentă a Cardului Bancar de Debit și de procesatorii plăților care au emis Cardul Bancar de Debit, inclusiv costurile impuse de către bancă pentru debitarea Cardului Bancar de Debit, dacă este cazul.

A.5.2. Costuri în caz de efectuare a plății cu întârziere
Trebuie să rambursați și să plătiți Oney, în termenele și modalitatea furnizate în Soluția de Creditare Oney și Email-ul de Confirmare, sumele aferente ratelor individuale. Este responsabilitatea dvs. să aveți suficiente fonduri disponibile pentru a rambursa toate obligațiile dvs. de plată față de Oney Bank aferente Contractului de Credit.
În cazul în care nu vă asigurați că sunt disponibile suficiente fonduri în contul bancar aferent Cardului Bancar de Debit pentru a plăti toate obligațiile dvs. față de Oney Bank care decurg din Contractul de Credit aferent Soluției de Creditare Oney relevante la data scadenței, conform graficului de rambursare, Oney Bank are dreptul să:
(a) reinițieze debitarea ratei scadente utilizând informațiile aferente Cardului Bancar de Debit sau să debiteze rata scadentă utilizând un card bancar alternativ, în cazul în care ați înregistrat mai multe instrumente de plată pe contul dvs. Oney și ați dat consimțământul prealabil pentru utilizarea lor și, în această situație, vă acordați consimțământul expres pentru utilizarea și debitarea de către Oney Bank a oricăror carduri bancare pe care le-ați înregistrat în Contul dvs. Oney pentru debitarea oricăror sume datorate Oney Bank în legătură cu Soluțiile de Creditare Oney; și
(b) vă trimită prin e-mail și / sau sms una sau mai multe comunicări de notificare care să indice suma restantă și să vă informeze că, în caz de neplată a sumelor restante, Oney va percepe o taxă suplimentară de 30 de lei drept costuri pentru întârzierea plății și recuperarea creanței, în raport cu fiecare rată neplătita, dacă sumele restante sunt plătite în mai mult de șapte (7) zile de la data scadenței.
Oney Bank va debita toate sumele restante, la care se adaugă costul de 30 de lei indicat mai sus, prin utilizarea informațiilor aferente Cardului Bancar de Debit furnizat de dvs. sau aferente cardului bancar alternativ, în cazul în care ați înregistrat mai multe instrumente de plată pe Contul dvs. Oney sau dacă ați înlocuit Cardul Bancar de Debit înregistrat inițial pe Contul dvs. Oney.
(c) În cazul întârzierii la plată, cu mai mult de 30 de zile de la data scadenței, a sumelor restante aferente Soluției de Creditare Oney, Oney Bank poate percepe un cost suplimentar de întârziere și recuperare egal cu 8% din totalul sumelor restante și neplătite. În acest caz, toate sumele datorate în legătură cu creditul (inclusiv ratele viitoare) vor fi scadente și exigibile.
Oney va debita toate sumele restante, plus suma reprezentând 8% din totalul sumelor restante și neplătite, plus sumele corespunzătoare ratelor viitoare care devin scadente și exigibile în întregime, folosind informațiile aferente Cardului Bancar de Debit furnizat de dvs. sau aferente cardului bancar alternativ, în cazul în care ați înregistrat mai multe instrumente de plată pe Contul dvs. Oney sau dacă ați înlocuit Cardul Bancar de Debit înregistrat inițial pe Contul dvs. Oney.
În acest caz, Oney Bank poate iniția orice mijloc disponibil legal pentru recuperarea sumelor restante, inclusiv prin inițierea măsurilor de executare silită.
În cazul în care nu veți plăti la timp sumele restante aferente Soluției de Creditare Oney și dacă există alte nereguli legate de plata sumelor restante, informațiile cu privire la dvs. și la tranzacția relevantă vor fi înregistrate intern de Oney Bank, inclusiv orice date cu caracter personal relevante.
Datele dvs. personale necesare în scop de gestionare a incidentelor de plată și recuperare a creanțelor vor fi prelucrate în conformitate cu Politica Oney de protecție a datelor cu caracter personal, adusă la cunoștința dvs. atunci când ați solicitat Soluția de Creditare Oney.
Neplata sau plata cu întârziere vă expune, de asemenea, la riscul de a fi raportat în bazele de date publice sau private gestionate de terți, cum ar fi Biroul de Credit. Datele dvs. vor fi prelucrate de Oney și Biroul de Credit, în calitate de operatori asociați, în conformitate cu Anexa la Politica Oney de protecție a datelor cu caracter personal, adusă la cunoștința dvs. atunci când ați solicitat Soluția de Creditare Oney.

A.6.Dreptul de Rambursare Anticipată și costurile aferente
Aveți dreptul de a rambursa creditul anticipat în orice moment, în tot sau în parte, fără niciun fel de costuri suplimentare legate de rambursarea anticipată a acestuia.
A.7. Plata ratelor
Sub rezerva încheierii Contractului de Credit conform TCG,
a) 3xOney trebuie rambursat în trei (3) rate, prima (1) rată fiind debitată de pe Cardul dvs.Bancar de Debit (astfel cum este definit acesta mai sus) la data confirmării de către Comerciant a faptului că produsul / serviciul este pregătit de livrare, plus orice costuri care sunt plătibile către Oney Bank pentru creditul acordat (se vor percepe costuri numai pentru 3xOney care nu este pus la dispoziție cu titlu gratuit, în timp ce cu privire la 3xOney pus la dispoziție cu titlu gratuit, nu se vor percepe niciun fel de costuri de către Oney) (denumită în continuare „Prima Rată”) și alte două (2) rate care vor fi achitate în termen de 30 de zile de la data Primei Rate în cuantumuri egale. Toate ratele vor fi debitate în mod automat de pe Cardul dvs. Bancar de Debit (astfel cum este definit acesta mai sus) la fiecare interval de 30 de zile.
b) 4x Oney trebuie rambursat în patru (4) rate, prima (1) rată fiind debitată de pe Cardul dvs. Bancar de Debit (astfel cum este definit acesta mai sus) la data confirmării de către Comerciant a faptului că produsul / serviciul este pregătit de livrare, plus orice costuri care sunt plătibile către Oney Bank pentru creditul acordat (se vor percepe costuri numai pentru 4x Oney care nu este pus la dispoziție cu titlu gratuit, în timp ce cu privire la 4xOney pus
la dispoziție cu titlu gratuit, nu se vor percepe niciun fel de costuri de către Oney) (denumită în continuare „Prima Rată”). Toate ratele vor fi debitate în mod automat de pe Cardul dvs. Bancar de Debit (astfel cum este definit acesta mai sus) la fiecare interval de 30 de zile.

Cu privire la ambele Soluții de Creditare Oney, costurile de livrare și comisioanele Comerciantului (dacă este cazul) vor fi incluse în valoarea totală a creditului.

Debitarea automată a Cardului dvs. Bancar de Debit pentru plata ratelor datorate în baza Soluțiilor de Creditare Oney se va efectua prin prestatori autorizați de servicii de plată.
Prin prezentul document, confirmați și sunteți de acord că, în ceea ce privește Soluțiile de Creditare Oney că:
– Prima Rată va include toate costurile datorate Oney Bank pentru creditul acordat (se vor percepe costuri doar pentru creditele 3x Oney și 4x Oney care nu sunt puse la dispoziție cu titlu gratuit), iar celelalte rate aferente Soluțiilor de Creditare Oney vor fi debitate automat ulterior de pe Cardul dvs. Bancar de Debit (definit mai jos) de la data confirmării de către Comerciant a faptului că produsul / serviciul este pregătit de livrare, cu condiția ca Oney Bank să vă transmită Email-ul de Confirmare;

În funcție de tipul de credit ales de dvs. dintre Soluțiile de Creditare Oney, rambursarea ratelor se va efectua în conformitate cu graficul de rambursare inclus în Email-ul de Confirmare.

A.8. Dreptul dvs. de a vă retrage
Vă puteți retrage din Contractul de Credit încheiat cu Oney Bank cu privire la Soluțiile de Creditare Oney utilizând formularul care se regăsește în Anexa 2 la TCG („Formularul de Retragere”), în termen de 14 zile calendaristice de la Data Încheierii Contractului de Credit (astfel cum este definită aceasta în cadrul secțiunii A.3. de mai sus, (Formarea contractului de credit. Durata contractului de credit), fără niciun fel de penalități și fără a vi se solicita o justificare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare:
(a) prin transmiterea formularului completat la următoarea adresă de email: serviciulclienti.ro@oney.com sau
(b) prin transmiterea formularului completat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă: Serviciul de Reclamații România – Oney Bank, 34 avenue de Flandre 59170, Croix, Franța („Retragerea Clientului”).
Termenul de 14 zile se va considera a fi respectat dacă notificarea privind Retragerea Clientului este transmisă de către dvs. anterior expirării termenului.
În cazul Retragerii Clientului, achiziția bunurilor/ serviciilor cu privire la care acesta a transmis cererea de creditare (denumită în continuare „Achiziția”) va fi de asemenea anulată, dacă Clientul Român Eligibil nu decide să achite bunurile în numerar sau prin intermediul altei metode de plată convenite cu Comerciantul.
În cazul retragerii dvs. dintr-o Achiziție încheiată cu Comerciantul, prin prezentul document sunteți de acord ca Contractul de Credit să înceteze în mod automat, fără a fi necesară nicio altă formalitate. Într-o astfel de situație, prin prezentul document sunteți de acord ca rambursarea tuturor sumelor finanțate sa fie efectuată de către Comerciant prin utilizarea aceleiași metode de plată utilizate de dvs., mai exact prin restituirea de către Comerciant a sumei integrale a prețului de achiziție finanțat în contul indicat de către Oney Bank în scopul achitării sumelor datorate de dvs. în legătură cu Soluția de Creditare Oney.
În orice situație de încetare a Contractului de Credit ca urmare a Retragerii Clientului sau a retragerii din Achiziție, prin prezentul document sunteți de acord să îndepliniți obligația de rambursare către Oney Bank a oricăror sume finanțate în conformitate cu Contractul de Credit încheiat cu Oney Bank în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data transmiterii notificării privind Retragerea Clientului, transmițându-i Comerciantului instrucțiuni să transfere sumele datorate către dvs. în contul indicat de către Oney Bank.
Oney Bank vă va transmite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării referitoare la exercitarea dreptului de Retragere a Clientului din Contractul de Credit, sau, în cazul încetării Contractului de Credit în urma retragerii din Achiziție, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării cu privire la retragerea din Achiziție și cu condiția restituirii de către dvs. cătreComercianta mărfii / mărfurilor care face / fac obiectul Achiziției, Prima Rată, precum și orice alte rate primite de la dvs în conformitate cu Contractul de Credit. Oney Bank va efectua aceste plăți în contul aferent Cardului Bancar de Debit al cărui număr a fost notificat de dvs. către Oney Bank în acest sens în cadrul solicitării de credit online.

A.9. Termenii de rambursare în cazul Retragerii Clientului
Rambursarea oricăror sume datorate dvs. se va efectua de către Oney Bank prin utilizarea Cardului Bancar de Debit al cărui număr a fost notificat de dvs. către Oney Bank în acest sens.
A.10.Metoda de comunicare
Prin prezentul document, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Soluțiile de Creditare Oney sunt puse la dispoziție exclusiv online și că toate comunicările cu Oney Bank vor avea loc online sau prin email. Acești TCG și oferta finală de creditare inclusă în Email-ul de Confirmare se vor transmite electronic de către Oney Bank pe adresa dvs. de email.
A.11.Dovezi. Dreptul de a primi termenii și condițiile Contractului de Credit în format tipărit
Prin prezentul document sunteți de acord ca, în cazul în care nu se dovedește în alt mod, toate datele, fișierele, evidențele sau tranzacția/ tranzacțiile primite sau păstrate pe website-ul Oney Bank sau pe orice alt computer sau mijloc electronic al Oney Bank, inclusiv cele înregistrate în Contul Oney, inclusiv evidențele aferente tranzacțiilor și/sau Website-urile Comerciantului Participant, inclusiv capturile de ecran puse de Oney Bank la dispoziția acestora, precum și reproducerea acestora în orice alt mediu, constituie dovezi cu privire la toate tranzacțiile dintre dvs. și Oney Bank.
Aveți dreptul, la cerere, ca pe durata Contractului de Credit aferent Soluției de Creditare Oney selectate, să primiți o copie a informațiilor pre-contractuale și a tuturor termenilor și condițiilor creditului în format tipărit și (la adresa poștală comunicată Oney Bank în cadrul formularului solicitării de credit sau pe Contul Oney), cu excepția situațiilor în care Oney Bank nu v-a aprobat cererea de creditare.
A.12. Plângeri legate de Soluțiile de Creditare Oney
Cu privire la plângeri referitoare la Soluțiile de Creditare Oney, puteți contacta Serviciul Clienți al Oney Bank la adresa:serviciulclienti.ro@oney.com, tel: +40373806977.
Referitor la Soluțiile de Creditare Oney accesate prin intermediul Magazinului Comerciantului Participant, menționăm că reprezentanții Magazinului Comerciantului Participant nu sunt împuterniciți de către Oney Bank să ofere detalii sau clarificări cu privire la Soluțiile de Creditare inclusiv cu privire la termenii și soluțiile creditarii, iar pentru orice detalii vă rugăm să vă adresați Oney Bank la următoarea adresă de email [serviciulclienti.ro@oney.com] sau la următorul număr de telefon [037.380.69.77].
Oney Bank se angajează să răspundă la plângerea dumneavoastră în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
De asemenea, beneficiați de opțiunea de a depune o plângere online prin utilizarea Platformei Online pentru Soluționarea Disputelor, care este un instrument online destinat consumatorilor în vederea soluționării disputelor în legătură cu produsele și serviciile achiziționate online. Platforma Online pentru Soluționarea Disputelor poate fi găsită la adresa:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Aveți de asemenea dreptul de a depune plângeri personal la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor -A.N.P.C. cu privire la Soluțiile de Creditare Oney la următoarea adresă: București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, sector 1, sau în format electronic, prin completarea formularului disponibil la următoarea adresă de internet: http://reclamatii.anpc.ro/Reclamatie.aspx. Pentru informatii suplimentare legate de A.N.P.C. puteți accesa siteul www.anpc.ro sau puteți apela numărul de telefon al consumatorilor pus la dispoziție de A.N.P.C., respectiv 0219551.
A.13. Stingerea obligațiilor
Ca urmare a îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată în baza Soluției de Creditare Oney, în conformitate cu Contractul de Credit, Oney Bank vă va pune la dispoziție, în timp util, o confirmare gratuită conform căreia toate obligațiile dintre părți au fost stinse integral.
A.14. Limba de redactare
Toate informațiile pre-contractuale incluse în aceste TCG, precum și orice alte condiții contractuale referitoare la Soluția de Creditare Oney vă vor fi puse la dispoziție în limba română, iar Oney Bank va comunica cu dvs. în limba română pe durata Contractului de Credit aferent Soluției de Creditare Oney relevante.

B. TERMENI ȘI CONDIȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA CONTULUI ONEY

B.1. Obiect
Această secțiune din Termenii și Condițiile Generale guvernează relațiile dintre Oney Bank și orice persoană care și-a deschis un Cont Oney în condițiile articolului B.3 de mai jos (denumită în continuare „Utilizatorul”). Această secțiune definește termenii și condițiile privind utilizarea serviciilor oferite de Contul Oney, astfel cum sunt definite aceste servicii la articolul B.2 de mai jos.
În sensul prezentei secțiuni B (Termeni și condiții cu privire la utilizarea Contului Oney), trimiterile la „aceștia” constituie trimiteri la Utilizatorii Contului Oney.
Politica Oney de protecție a datelor personale aplicabilă prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor în legătură cu deschiderea, menținerea și închiderea Contului Oney poate fi găsită la adresa: login.oney.ro/customer.
B.2. Servicii oferite prin Contul Oney
Informațiile colectate de la Clienții Eligibili cu privire la Soluțiile de Creditare Oney vor fi utilizate de Oney în scopul deschiderii Contului Oney, în momentul în care Soluția de Creditare Oney este înregistrată. Contul Oney pe care Oney Bank îl pune la dispoziția Utilizatorului îi dă posibilitatea acestuia din urmă să acceseze următoarele servicii, denumite în continuare („Serviciile”):
B.2.1 Consultarea Soluțiilor de Creditare Oney
Contul Oney permite Utilizatorilor să acceseze Soluția de Creditare Oney pe care au solicitat-o în urma furnizării datelor proprii de identificare (denumite în continuare „Datele de Identificare”).
B.2.2 Solicitarea simplificată a Soluțiilor de Creditare Oney
Contul Oney le permite Utilizatorilor să se identifice în relația cu Oney Bank.
În momentul în care fac o cerere referitoare la o Soluție de Creditare Oney, Utilizatorilor li se va solicita să se identifice prin intermediul Datelor de Identificare aferente propriului Cont Oney (a se vedea articolul B.4.2). Ulterior, aceștia vor primi un formular simplificat de solicitare a unei Soluții de Creditare Oney și nu vor trebui să își reintroducă toate informațiile. Utilizatorii vor trebui doar să confirme acceptarea de către aceștia a contractului aferent Soluției de Creditare Oney selectate și să introducă datele aferente Cardului Bancar de Debit pe care doresc să îl utilizeze pentru rambursarea creditului. Acordarea unei Soluții de Creditare Oney rămâne în esență condiționată de aprobarea prealabilă a acesteia de către Oney Bank, în urma evaluării sale interne în conformitate cu secțiunea A. Deschiderea unui Cont Oney constituie doar o facilitate tehnică, ce nu conferă Utilizatorului/Clientului Român Eligibil dreptul de acordare a unei Soluții de Creditare Oney. Ca alternativă, Clientul Român Eligibil/ Utilizatorul are dreptul de a solicita o Soluție de Creditare Oney, iar Oney Bank poate aproba solicitarea, sub rezerva condițiilor prevăzute în secțiunea A de mai sus, chiar dacă Clientul Român Eligibil/ Utilizatorul nu deschide un Cont Oney sau optează pentru închiderea propriului său Cont Oney.
Utilizatorii au posibilitatea de a înregistra în propriul Cont Oney datele aferente Cardului Bancar/ Cardurilor Bancare de Debit pentru a evita reintroducerea acestora în momentul solicitării unei Soluții de Creditare Oney.
Astfel, în momentul în care un Utilizator solicită o Soluție de Creditare Oney, datele aferente Cardului/ Cardurilor de Debit al/ale acestora deja înregistrate vor fi afișate în mod automat pe formularul de cerere cu privire la Soluția de Creditare Oney. Utilizatorii pot fie să confirme consimțământul acestora cu privire la plata rambursărilor lunare ale propriului credit cu acest Card Bancar de Debit fie pot insera datele aferente altui Card Bancar de Debit dacă aceștia doresc să efectueze rambursările lunare prin utilizarea altui Card Bancar de Debit.
În cazul înregistrării mai multor Carduri Bancare de Debit pentru plată, Utilizatorii, în momentul solicitării unei Soluții de Creditare Oney, pot desemna Cardul Bancar de Debit cu care aceștia doresc să ramburseze rata lunară din propriul credit.
În Contul Oney, vei putea stoca un Card Bancar de Debit (astfel cum acesta este definit mai sus), având un termen de valabilitate care depășește cu cel puțin două luni durata Soluției de Creditare Oney .
Utilizatorul se obligă să înregistreze numai Carduri Bancare de Debit valabile, al căror titular exclusiv este Utilizatorul.
De asemenea, Utilizatorul poate, în orice moment, șterge / retrage un Card Bancar de Debit din propriul Cont Oney accesând rubrica „Contul meu/ Detaliile mele bancare” din propriul Cont Oney. Dat fiind faptul că Soluția de Creditare Oney este rambursabilă într-un termen de 60 zile (Oney 3X) sau de 90 de zile (Oney 4x), numai un Card Bancar de Debit cu o perioadă de valabilitate care acoperă întreaga perioadă de maturitate a creditului, plus două luni, va fi acceptat de către Oney Bank în momentul solicitării unei astfel de Soluții de Creditare Oney. În aceste condiții, Utilizatorului i se solicită să șteargă din propriul Cont Oney orice referire la un Card Bancar de Debit a cărui perioadă de valabilitate expiră în termen de maxim cinci (5) luni (cu privire la Soluția de Creditare Oney 3x), respectiv șase (6) luni (cu privire la Soluția de Creditare Oney4x) și să înregistreze un nou Card Bancar de Debit, deoarece cardul a cărui perioadă de valabilitate expiră nu poate fi utilizat de către Utilizator în momentul solicitării unei Soluții de Creditare Oney.
B.3. Deschiderea unui Cont Oney ca urmare a completării cererii de solicitare a Soluției de Creditare Oney și acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale de utilizare
Un Cont Oney poate fi deschis de orice Client Român Eligibil căruia i s-a înregistrat cererea privind Soluția de Creditare Oney de către Oney Bank.
În momentul solicitării unei Soluții de Creditare Oney pentru achizitionarea de produse de pe Website-ul Comerciantului Participant ori pentru achizitionarea de produse din Magazinul Comerciantului Participant, Utilizatorul va fi redirecționat către pagina de internet a Oney, unde va completa formularul care cuprinde informațiile referitoare la persoana sa și, ulterior, va confirma faptul că a citit și a acceptat prezenții Termeni și Condiții Generale ale Oney dând click pe căsuța prevăzută în acest sens indicată în partea de jos a formularului depus, respectiv pentru acordarea unei Soluții de Creditare Oney și crearea unui Cont Oney.
În momentul înregistrării de către Oney Bank a cererii privind Soluția de Creditare Oney, Utilizatorului i se solicită să își personalizeze Contul Oney prin stabilirea unei parole.
În cazul în care Utilizatorul nu definește o parolă, atunci Oney Bank îi va trimite un email care va conține un link de activare, care îi permite acestuia să finalizeze deschiderea propriului Cont Oney.
În momentul în care Utilizatorul apasă pe link-ul de activare din email-ul primit, Utilizatorul accesează un formular de activare cu privire la propriul Cont Oney, în care acesta va trebui să verifice email-ul și să indice parola selectată.
Utilizatorul este responsabil pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate de acesta în momentul deschiderii unui Cont Oney. Dacă este posibil, utilizatorul trebuie să informeze Oney Bank în avans cu privire la orice modificare potențială a acestora. Utilizatorul poate accesa aceste informații și le poate modifica în condițiile specificate pe website-ul login.oney.ro/customer.

B.4. Condiții de acces/ securitate:
B.4.1. Echipamentul tehnic
Accesul la Servicii se face de pe un computer, o tabletă sau un smartphone conectat la internet.
Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru operarea corespunzătoare a computerului, tabletei, smartphone-ului său și a liniei telefonice, precum și pentru conectarea la internet. Utilizatorul trebuie să aibă grijă să se asigure că echipamentul său nu prezintă o problemă sau nu conține viruși și că acesta este suficient de sigur pentru a preveni riscul legat de accesarea de către o terță persoană a datelor referitoare la Serviciile furnizate Utilizatorului.
Utilizatorul va depune toate diligențele pentru a menține acest nivel de securitate. Utilizatorul se va asigura în special de faptul că nu există niciun risc ca programe ostile sau viruși să acceseze sau să perturbe sistemele informatice ale Oney Bank. În special, Utilizatorul va asigura securitatea computerelor sale prin utilizarea și actualizarea periodică a software-lui anti-virus și anti-spyware, precum și a aplicației personale de tip „firewall”.
Utilizatorul confirmă că este informat cu privire la riscurile inerente legate de utilizarea internetului și în special cu privire la fluxurile extrem de variabile, la saturarea rețelei care conduce la perturbarea Serviciilor, la perturbarea performanței tehnice și a timpilor de reacție legați de accesarea Serviciilor. Utilizatorul confirmă în mod expres faptul că, având în vedere stadiul actual al tehnicii, nu este posibilă garantarea faptului că Serviciile vor funcționa fără întreruperi sau dificultăți. Oney Bank nu va fi ținută responsabilă pentru dificultățile legate de accesare sau pentru imposibilitatea temporară de accesare a Serviciilor.
Oney Bank nu își asumă nicio răspundere în cazul în care website-ul https:/login.oney.ro/customer nu este disponibil, sau în legătură cu probleme legate de rețeaua de comunicare, de intruziuni pe serverul care găzduiește website-ul, de probleme tehnice existente pe serverul care găzduiește website-ul, de atacuri cu viruși sau, în general, cu alte probleme care ar putea împiedica accesul la Servicile oferite prin Contul Oney. Oney Bank depune toate diligențele pentru a asigura accesul Utilizatorului la Servicii.
B.4.2. Datele de Identificare
Utilizatorul poate accesa Serviciile numai după ce s-a identificat pe baza numelui de Utilizator și a parolei asociate Contului Oney, care constituie Datele sale de Identificare. Numele Utilizatorului îl constituie adresa de email a Utilizatorului. Parola este selectată de către Utilizator în momentul deschiderii Contului Oney. Aceasta îi permite Utilizatorului să se identifice în relația cu Oney Bank în vederea accesării Serviciilor, astfel cum sunt definite acestea la articolul B.2 de mai sus.
Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității Datelor de Identificare și a restricțiilor de acces la computerele sale și la alte echipamente și, în limitele permise de legea aplicabilă, Utilizatorul este de acord și își asumă răspunderea pentru toate activitățile desfășurate prin utilizarea propriilor Date de Identificare. Cu toate acestea, Oney Bank își rezervă dreptul de a dezactiva orice Cont Oney în cazul în care, în opinia sa, Utilizatorul nu s-a conformat cu oricare dintre prevederile cuprinse în prezentul document sau Contul Oney este utilizat într-o modalitate neautorizată.
Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura de faptul că Datele de Identificare rămân confidențiale și sigure. Utilizatorul trebuie în special să se abțină de la comunicarea acestora oricărei terțe persoane și să se asigure că se deconectează de la Contul Oney la finalul fiecărei sesiuni. Utilizatorul se obligă să dea dovadă de precauție în ceea ce privește utilizarea propriilor Date de Identificare în condiții de siguranță, departe de orice priviri indiscrete. Utilizatorul trebuie să acorde o atenție deosebită în momentul accesării propriului Cont Oney de pe un computer public sau de pe unul utilizat de mai multe persoane, astfel încât ceilalți să nu poată vedea sau înregistra Datele de Identificare. Utilizatorul trebuie de asemenea să informeze fără întârziere Oney Bank în cazul în care acesta are motive să creadă că Datele sale de Identificare sunt cunoscute altei persoane sau în cazul în care acestea au fost sau este posibil să fi fost utilizate într-o modalitate neautorizată, contactând Serviciul Clienți al Oney Bank prin accesarea secțiunii „Contactați-ne”. În acest caz, se recomandă ca Utilizatorul să-și schimbe parola și ID-ul, accesând secțiunea corespunzătoare. În orice moment în care Utilizatorul are orice preocupări legate de respectarea confidențialității Datelor de Identificare, acesta trebuie să își schimbe parola.
Daunele rezultate din neîndeplinirea obligațiilor ce revin Utilizatorului, astfel cum sunt definite acestea mai sus, constituie responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.
În cazul în care Utilizatorul uită parola, acesta are posibilitatea de a stabili o nouă parolă accesând website-ul.
În cazul în care Utilizatorul uită ID-ul, acesta trebuie să contacteze Serviciul Clienți al Oney Bank accesând secțiunea „Contactați-ne”.
Din considerente de securitate, accesul la Servicii va fi întrerupt după trei (3) încercări nereușite de identificare a Utilizatorului. În acest caz, Utilizatorului i se solicită să își reseteze parola prin intermediul funcției „Parolă uitată” disponibile pe pagina principală a website-ului.
B.5. Comunicarea dintre Oney Bank și Utilizator
În legătură cu încheierea sau punerea în aplicare a prezenților termeni și condiții, pot fi transmise orice informații Utilizatorului de către Oney Bank prin mijloace electronice (de exemplu, prin email, SMS, precum și prin notificare pe Contul Oney al Utilizatorului).
Prin urmare, Utilizatorul este de acord să furnizeze Oney Bank coordonatele electronice corecte. Astfel, în momentul în care Oney Bank va trimite un mesaj email sau un SMS prin utilizarea datelor de contact indicate de Utilizator, mesajul va fi considerat primit de către Utilizator, disfuncția coordonatelor prevăzute constituind responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.
O condiție pentru utilizarea Contului Oney este aceea ca toate informațiile pe care le furnizați să fie corecte, actualizate și complete. Confirmați faptul că toate datele cu caracter personal utilizate de Oney Bank pentru administrarea Contului dumneavoastră Oney sunt guvernate de Politica Oney de protecție a datelor personale, de care ați luat la cunoștință în momentul în care ați aplicat pentru Soluția de Creditare Oney.
În mod similar, Utilizatorul poate contacta Oney Bank la următoarea adresă email: serviciulclienti.ro@oney.com.
B.6. Durata Contului Oney
Contul Oney este deschis pe o perioadă nedeterminată. Cu toate acestea, în cazul în care Contul Oney nu este accesat timp de 2 (doi) ani, Oney Bank îl va închide.
Utilizatorul poate închide Contul Oney în orice moment, fără notificare, accesând secțiunea cu titlul „Ștergerea Contului”.
Oney Bank poate închide Contul Oney în orice moment, fără notificare, dar informându-l pe Utilizator, în cazul în care Utilizatorul nu a respectat oricare dintre prevederile cuprinse în prezentul document sau în care Contul Oney este utilizat într-o manieră neautorizată.
Închiderea Contului Oney nu afectează Soluțiile de Creditare Oney în curs de rambursare sau posibilitatea Utilizatorului de a solicita o Soluție de Creditare Oney cu privire la achizițiile efectuate pe Website-urile Comerciantului.

C. PREVEDERI DIVERSE

C.1. Modificarea Serviciilor sau a Termenilor și Condițiilor Generale
Oney Bank își rezervă dreptul de a aduce modificări prezenților Termeni și Condiții Generale prevăzute în secțiunea B în ceea ce privește Contul Oney, inclusiv prin punerea de noi Servicii la dispoziția Utilizatorului sau prin modificarea/ anularea anumitor Servicii aferente Contului Oney.
Aceste modificări vor fi comunicate Utilizatorului anterior intrării în vigoare a acestora, prin email sau SMS și prin notificare pe Contul Oney al Utilizatorului.
Prin continuarea utilizării Contului Oney, sunteți de acord să fiți considerat a fi acceptat noii Termeni și Condiții Generale comunicate de către Oney Bank, fără a fi necesar un acord explicit specific din partea Utilizatorului.
În cazul respingerii modificărilor propuse a fi aduse Termenilor și Condițiilor Generale din prezenta secțiune B, Utilizatorul va avea posibilitatea de a-și închide Contul Oney în condițiile prevăzute la articolul B.6. de mai sus.
C.2 Plângeri legate de Contul Oney
Utilizatorii au posibilitatea de a depune plângeri la Oney Bank la următoarea adresă: Serviciul de Reclamații România – Oney Bank 34 avenue de Flandre 59170, Croix, Franța, tel:+40373806977
Oney Bank se angajează să răspundă la plângerea depusă de Utilizator în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
Utilizatorii au luat la cunoștință faptul că aceștia au dreptul de a depune plângeri personal la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor -A.N.P.C., cu privire la serviciile aferente Contului Oney Bank la adresa Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, sau în format electronic, prin completarea formularului disponibil la următoarea adresă de internet: http://reclamatii.anpc.ro/Reclamatie.aspx.

Pentru informatii suplimentare legate de A.N.P.C. puteți accesa siteul www.anpc.ro sau puteți apela numărul de telefon al consumatorilor pus la dispoziție de A.N.P.C., respectiv 0219551.
C.3 Autoritatea de control
Oney Bank SA este o instituție de credit franceză autorizată să desfășoare activități de creditare și de plată de către Autoritatea de Control Prudențial și Rezoluție din Franța, în baza autorizației din data de 28.02.1997, fiind autorizată să desfășoare activități de creditare și servicii de plată în mod direct pe teritoriul României în baza libertății privind prestarea de servicii.
În conformitate cu prevederile art. 45 și art. 49 ale Ordonanței de guvern nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările ulterioare, la data de 31 octombrie 2019, Oney Bank a notificat BNR cu privire la intenția sa de a desfășura activități bancare în mod direct pe teritoriul României în baza libertății privind prestarea de servicii, începând cu data de 1 noiembrie 2019 și este înregistrată în registrul public BNR al instituțiilor de credit din UE care au notificat furnizarea directă de servicii (Banca Naţională a României – Registre şi Liste (bnr.ro).
Oney Bank este organizată și funcționează sub formă de societate pe acțiuni în conformitate cu legea franceză și are un capital social de 51.286.585 euro, RCS Lille Metropole 546 380 197, și are sediul social în 34 avenue de Flandre, 59170 Croix.
În legătură cu activitățile bancare desfășurate în România, Oney Bank este supusă în primul rând supravegherii Autorității de Control Prudențial și de Rezoluție (ACPR), având sediul în 61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9, în calitatea sa de autoritate națională a statului membru UE de înființare, precum și supravegherii Băncii Naționale a României, având sediul în strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031, care își exercită responsabilitățile care îi revin autorității competente din statul membru gazdă.
C.4. Legea aplicabilă
Legea aplicabilă relației dvs. cu Oney Bank, utilizării Soluției de Creditare Oney selectate și utilizării Contului Oney este legea română.
C.5. Acceptarea expresă a clauzelor neuzuale
În măsura în care orice clauze din Termenii și Condițiile Generale, inclusiv din Anexă, sunt considerate clauze standard în sensul articolului 1202 și articolului 1203 din Codul civil român, Clientul Român Eligibil/ Utilizatorul acceptă în mod expres și confirmă fiecare dintre și toate clauzele din prezentul contract care prevăd în favoarea Părților:
1. limitarea răspunderii;
2. dreptul de denunțare unilaterală a prezentului contract;
3. dreptul privind suspendarea executării obligațiilor Părților;
sau prevăd în detrimentul Părților:
4. decăderea din drepturi;
5. pierderea beneficiului termenului;
6. limitarea dreptului de a ridica obiecții;
7. limitarea libertății de contractare cu alte persoane;
8. reînnoirea tacită a contractului;
9. legea aplicabilă;
10. clauzele referitoare la instanța competentă,
pentru evitarea oricărui dubiu, inclusiv, fără limitare, următoarele clauze: A.1. Tipul de credit: credit online de consum, A.2. Cererea cu privire la încheierea electronică a contractului de credit aferent unei Soluții de Creditare Oney, A.3. Formarea contractului de credit. Durata contractului de credit, A.4. Condițiile care guvernează tragerea creditului (modul de obținere si transfer al sumelor creditate), A.5. Costul Soluțiilor de Creditare Oney, A.8. Dreptul dvs. de a vă retrage, A.12. Plângeri legate de Soluțiile de Creditare Oney, B.3. Deschiderea unui Cont Oney și acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale de utilizare, B.6. Durata Contului Oney, C.1. Modificarea Serviciilor sau a Termenilor și Condițiilor Generale și C.4. Legea aplicabilă.

N2. Anexa [2] – MODEL DE FORMULAR DE RETRAGERE (a se transmite prin email sau în format tipărit, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire)
(Vă rugăm să completați și să transmiteți acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)
În atenția [inserați aici denumirea societății, adresa fizică a acesteia și, acolo unde este cazul, numărul [de fax] și adresa email]:
Oney Bank, 34 avenue de Flandre 59170 Croix, Franța
– Vă notific(*) /Vă notificăm (*) prin prezenta cu privire la anularea de către mine/noi (*) a contractului de credit încheiat cu privire la furnizarea de servicii aferente Soluției de Creditare Oney (*) de mai jos
– Comandat la data de (*)/ primit la data de (*)
– Numele consumatorului/ consumatorilor
– Adresa/ adresele consumatorului/ consumatorilor
– Semnătura/ semnăturile consumatorului/ consumatorilor (numai în cazul transmiterii acestui formular în format tipărit)
– Data
(*) Tăiați ce nu se aplică.