Politica de protecție a datelor cu caracter personal Oney

Oney Bank (numit mai departe „Oney”) acordă cea mai mare importanță protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Toate operațiunile pe care le efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare, în special cu Regulamentul European 2016/679 privind protecția datelor personale și din legea 78-17 din 6/01/1978 modificată referitor la informații, fișiere și libertăți.
Oney acționează în deplină transparență. Prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie condițiile în care Oney utilizează datele cu caracter personal, pe care acesta le colectează pe site-ul său web www.oney-bank.ro, precum și condițiile în care va puteți exercita drepturile.
În consecință, atunci când vă abonați la un produs sau serviciu online, vă pot fi comunicate informații suplimentare specifice produsului sau serviciului în cauză; aceste informații descriu cu acuratețe procesarea datelor utilizate în cadrul acordării și gestionării produsului sau serviciului respectiv.

I. COLECTAREA DATELOR DVS. PERSONALE
Atunci când utilizați site-ul web Oney, acesta poate colecta date personale despre dvs. în diferite moduri:
• Oney poate colecta datele personale pe care le declarați în mod voluntar prin intermediul diverselor medii de colectare, instrumente și servicii prezente pe site-ul său web, în special prin intermediul formularelor pentru solicitarea de informații, sondaje sau abonamente la produse și servicii oferite pe site.
• Atunci când faceți o solicitare către Oney, acesta colectează anumite date cu caracter personal care sunt necesare pentru a lua în considerare solicitarea dumneavoastră și fără de care aceasta nu ar putea fi prelucrată. Caracterul obligatoriu al acestor informații vă este indicat în formularul de colectare.
• Informațiile astfel colectate sunt folosite de Oney, în calitate de operator de date, pentru a vă procesa solicitarea și pentru a urmări scopurile descrise în paragraful II care urmează.
• Când vă autentificați ca și client pentru a vă accesa spațiul personal de pe site-ul web Oney, sunt colectate informații referitoare la operațiunile pe care le desfășurați în spațiul dumneavoastră personal, de către Oney ca parte a gestionării relației contractuale pe care acesta din urmă o întreține cu dumneavoastră. Oney utilizează apoi aceste informații în scopurile definite mai jos, precum și pentru scopurile definite în politicile de protecţie a datelor, specifice produselor și/sau serviciilor pe care le dețineți de la Oney și care v-au fost comunicate ca parte a contractului dumneavoastră referitor la produsele și/sau serviciile menționate.
• Oney colectează, de asemenea, informații referitoare la navigarea dumneavoastră pe site prin intermediul cookie-urilor emise pe site-ul său. Un cookie este un mic un fișier text plasat pe dispozitivul dvs. (calculator, tabletă, smartphone, etc.) atunci când consultați un site web. Acesta permite emitentului său să identifice terminalul în care este înregistrat, în perioada de valabilitate a cookie-ului în cauză. Doar emitentul cookie-ului are posibilitatea să citească sau să modifice informațiile conținute în acesta. Cookie-urile emise pe site-ul Oney sunt utilizate în scopurile descrise în politica sa de cookie-uri, supuse alegerilor pe care le-ați făcut cu privire la cookie-uri. Puteți consulta această politică și configura alegerile dvs. făcând clic pe următorul link: Informații despre cookie-uri

II. SCOPUL PRELUCRĂRII PENTRU CARE DATELE DUMNEAVOASTRĂ SUNT DESTINATE
Datele personale pe care Oney le colectează atunci când utilizați site-ul www.oney-bank.ro sunt utilizate doar de Oney sau asociate cu alte date personale făcute deja cunoscute de Oney sau colectate ulterior, în contextul operațiunilor necesare procesării solicitărilor dumneavoastră, îndeplinirii contractelor pe care le-ați încheiat cu Oney, respectării obligațiilor legale față de care Oney este supusă sau obținerii intereselor legitime urmărite de Oney.
1. Scopuri urmărite în executarea unei solicitări din partea utilizatorului de internet sau a contractului subscris de acesta:
Datele cu caracter personal colectate în condițiile definite la paragraful I de mai sus, sunt utilizate de Oney pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră exprimate prin intermediul formularelor, instrumentelor și serviciilor puse la dispoziție pe site-ul său.
Aceste informații sunt, de asemenea, acolo unde este cazul, utilizate de Oney ca parte a gestionării relației contractuale pe care Oney o are cu dumneavoastră, inclusiv gestionarea problemelor legate de plată, încasare sau cesiunea de creanțe.
2. Scopuri urmărite pentru interesele legitime ale Oney:
Preocupat de satisfacția dumneavoastra permanentă, Oney se străduiește să mențină relații comerciale avantajoase cu dumneavoastră. Pentru a atinge acest obiectiv, își adaptează strategiile de marketing și vânzări la profilul dumneavoastră. De asemenea, dacă nu v-ați exprimat dezacordul, Oney folosește datele dumneavoastră personale pentru a vă determina profilul și a vă oferi cele mai potrivite oferte. În ceea ce privește prospectarea electronică, datele dumneavoastră sunt utilizate dacă v-ați dat acordul în mod expres sau dacă oferta propusă se referă la un serviciu distribuit de Oney și asemănător celor pe care le aveți cu acesta. În mod similar, Oney prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul anchetelor și sondajelor sale, cu scopul îmbunătățirii continue a ofertelor și serviciilor sale. În plus, Oney poate înregistra convorbirile dumneavoastră telefonice cu serviciile sale în scopul îmbunătățirii calității apelurilor, precum și ca dovadă pentru anumite tranzacții efectuate prin telefon.
3. Prelucrarea comună a tuturor scopurilor
În general, Oney utilizează gestionarea electronică a documentelor pe care le colectează în cadrul prelucrărilor efectuate în scopurile definite mai sus.
În plus, Oney are obligația de a produce statistici în scopul verificării relevanței și îmbunătățirii prelucrărilor efectuate în urmărirea scopurilor descrise mai sus.

III. DESTINATARI AI DATELOR DVS. PERSONALE

Oney comunică datele dumneavoastră cu caracter personal subcontractanților și agenților cărora le încredințează prestarea serviciilor care se încadrează în realizarea scopurilor definite mai sus. Aceștia din urmă sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea și securitatea datelor la care au acces și să le folosească exclusiv în cadrul serviciilor care le sunt încredințate.
În cadrul Grupului BPCE, de care aparține Oney, acesta poate fi obligat să comunice unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal către BPCE S.A, care acționează ca organism central al Groupe BPCE, astfel încât acesta să poată îndeplini diferitele misiuni care îi sunt atribuite prin lege, în beneficiul Oney și al Grupului, în special în ceea ce privește declarațiile prudențiale către orice autoritate de reglementare competentă.
În cadrul Grupului Oney, datele cu caracter personal pot fi schimbate între diferitele companii ale Grupului în contextul realizării scopurilor menționate mai sus, în special în scopul administrării și îmbunătățirii relației comerciale, sub o formă pseudonimizată pentru producerea de statistici și studii, sau în scopul declarațiilor prudențiale către orice autoritate de reglementare competentă.
Față de terți, Oney poate partaja unele dintre datele dumneavoastră în următoarele cazuri:
• cu subcontractanții și agenții cărora le încredințează prestarea de servicii care intră în sfera realizării scopurilor definite mai sus. Aceștia din urmă sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea și securitatea datelor la care au acces și să le folosească exclusiv în cadrul serviciilor care le sunt încredințate.
• în cadrul concursurilor, cu ofițeri judiciari și parteneri Oney asociați cu gestionarea jocului;
• după caz, cu Mediatorul de care depinde Oney, ca parte a cererii dumneavoastră de mediere;
• cu partenerii comerciali Oney. Datele dumneavoastră cu caracter personal nebancare pot fi comunicate partenerilor de afaceri, în scop de prospectare comercială, cu excepția cazului în care refuzați acest lucru. De asemenea, Oney poate comunica, acolo unde este cazul, partenerilor săi comerciali modificările raportate de dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră de contact și situația dumneavoastră familială, în scopul actualizării propriilor fișiere comerciale. În același mod, Oney poate primi de la partenerii săi modificările datelor pe care le-ați raportat acestora.

IV. TRANSFERUL DATELOR DVS. PERSONALE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE
Pentru a asigura protecția datelor, cu fiecare dintre acești subcontractanți a fost încheiat un acord specific prin care se determină condițiile în care subcontractantul poate accesa datele cu caracter personal. Acest acord include clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană și care oferă suficiente garanții pentru transferul datelor cu caracter personal către subcontractanți stabiliți în afara Uniunii Europene; puteți obține o copie trimițând cererea dumneavoastră la una dintre adresele indicate la articolul 6 de mai jos.
Atunci când are loc un transfer de date către un alt furnizor de servicii situat în afara Uniunii Europene, în cadrul unui produs sau serviciu la care vă abonați online, sunteți informat cu privire la condițiile în care se efectuează acest transfer în politica de protecție a datelor specifică, aceasta fiindu-vă comunicată atunci când vă abonați la respectivul produs sau serviciu.

V. STOCAREA DATELOR DVS. PERSONALE
Datele cu caracter personal sunt păstrate de Oney pentru timpul necesar scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate, precum aceste scopuri sunt descrise mai sus.
Datele referitoare la înregistrările telefonice sunt păstrate maxim 6 luni.
Datele pe care Oney le colectează atunci când vă abonați la un produs sau serviciu online, sau în timpul operațiunilor pe care le desfășurați în spațiul dvs. personal online, sunt păstrate pe perioada indicată în politica de protecție a datelor specifică produsului sau serviciului la care va abonați sau pe care îl detineți de la Oney și care vă este comunicat în baza contractului dvs. încheiat cu Oney.
Dacă nu aveți un produs de la Oney și declarați date în cadrul unui mediu de colectare online (de exemplu cerere de informații, sondaje), datele sunt utilizate de Oney doar pe durata necesară procesării solicitării dumneavoastră. Această durată este indicată pe formularul de colectare. În cazul în care datele dumneavoastră sunt păstrate în scopuri de prospectare comercială (dacă nu v-ați opus, și cu acordul dumneavoastră expres pentru prospectare prin mijloace electronice), datele dumneavoastră vor fi păstrate în acest scop pe o perioadă de doi ani.
Datele colectate în contextul cookie-urilor sunt păstrate pe o durată de maxim 13 luni.

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În conformitate cu reglementările aplicabile, vă puteți exercita drepturile definite mai jos, în mod gratuit și în orice moment, cu Oney, pe cale electronică, la adresa următoare: gdpr@ro.oney.com.
• dreptul de acces: puteți obține o copie a tuturor datelor dumneavoastră prelucrate de Oney, precum și informații referitoare la caracteristicile prelucrării efectuate asupra datelor dumneavoastră.
• dreptul la rectificare: puteți obține rectificarea și/sau completarea datelor dumneavoastră inexacte și/sau incomplete.
• dreptul la ștergere: puteți obține ștergerea datelor dumneavoastră atunci când:
(i)aceste date nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, (ii) vă exercitați dreptul de a vă opune prelucrării în cauză sau (iii) prelucrarea în cauză este ilegală. Cu toate acestea, acest drept nu se aplică atunci când păstrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru ca Oney să respecte o obligație legală sau pentru exercitarea drepturilor legale.
• dreptul la limitarea prelucrării: puteți obține o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră atunci când contestați acuratețea datelor, pe perioada care să permită Oney să efectueze verificările corespunzătoare. Același lucru este valabil și atunci când Oney nu mai are nevoie de date, dar acestea sunt totuși necesare pentru a vă apăra un drept în instanță, sau atunci când vă exercitați dreptul de opoziție, în timp ce se verifică solicitarea dumneavoastră de către Oney. În cazul în care există o astfel de limitare, datele pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru apărarea drepturilor dumneavoastră legale.
• dreptul la portabilitate: puteți obține datele pe care le-ați furnizat Oney și care sunt utilizate de acesta pentru prelucrarea necesară executării contractului dvs., într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și transmiterea acestora de către Oney unui alt furnizor de servicii atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.
• dreptul de opoziție: puteți cere Oney, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să înceteze prelucrarea pe care o efectuează asupra datelor dumneavoastră în scopul urmăririi intereselor sale legitime. Oney va înceta apoi această prelucrare, cu excepția cazului în care poate justifica faptul că interesele sale legitime și necesare prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră.
• aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere franceză sau la cea a țării în care se află reședința dumneavoastră obișnuită, dacă considerați că prelucrarea efectuată de Oney încalcă prevederile Regulamentului European pentru protecția datelor cu caracter personal. În Franța, autoritatea de supraveghere responsabilă cu respectarea obligațiilor privind datele cu caracter personal este Comisia Națională pentru Informatică si Libertăti (CNIL).
DREPTUL DE OPOZIȚIE LA PROSPECTAREA COMERCIALĂ:
Aveți dreptul de a vă opune, în mod gratuit și fără a fi nevoie să vă justificați solicitarea, ca informațiile care vă privesc să fie utilizate în scopuri de prospectare comercială.
Acest drept poate fi exercitat oricand cu Oney la adresa indicată mai sus.
În ceea ce privește prospectarea prin mijloace electronice, Oney vă va oferi și posibilitatea de a vă opune, în mod gratuit și simplu, primirii de mesaje comerciale prin acest canal, de fiecare dată când vi se trimite un e-mail de prospectare.